Savagro A+ 5l - dez.potrubních systémů

Savagro A+ 5l - dez.potrubních systémů

389 Kč
Cena bez DPH 21%: 321 Kč
Kód výrobku: DPDMc418e6
Dostupnost: do 2-3 dnů

Popis produktu

Alkalický kapalný dezinfekční přípravek Alkalický kapalný dezinfekční přípravek určený kplošné dezinfekci ataké kdezinfekci potrubních systémů pomocí proplachu. Vhodný do oblasti zdravotnictví, komunální hygieny ipotravinářství.


Přípravek na bázi aktivního chloru
Vhodný kplošné dezinfekci ploch apředmětů
Vhodný kdezinfekci potrubních systémů pomocí cirkulace
Vhodný kdezinfekci potrubních systémů atrysek vodoléčebných vířivýchvan
Výborné odmašťující vlastnosti, zejména uodstraňování organických nečistot (tuk, bílkovina, oleje)
Při aplikaci nepění
Neobsahuje silikáty afosfáty
Velmi šetrný vůči gumovým součástem
Při použití na potrubní systémy doporučujeme pravidelně střídat spřípravkem Savagro KDÚčinné látky

Chlornan sodný, hydroxid sodný

Spektrum účinnosti

Baktericidní, fungicidní, plně virucidní

(Účinnost otestována vsouladu sČSN EN 14885)

Aplikace

Dezinfekce potrubních systémů:Před aplikací přípravku se potrubní systém propláchne pitnou vodou. Poté se nechá vsystému cirkulovat 0,25% roztok Savagra A+ při udržení teploty vrozmezí 40-60oC. Roztok se vypustí apotrubní systém se důkladně propláchne čistou vodou. Doporučujeme pravidelně střídat spřípravkem Savagro KD, který odstraňuje vodní kámen asloučeniny železa.

Plošná dezinfekce:Předem odstraňte hrubé nečistoty. Plochy apovrchy předmětů otřete textilií smočenou vpracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku apo uplynutí doby expozice opláchnout vodou aosušit. Povrch potřísněný biologickým materiálem (krev atd.) nejprve dezinfikujte apoté očistěte.


Použití
Koncentrace
Expozice
Dezinfekce ploch a povrchů ve zdravotnických zařízeních, potravinářství a obecné praxi
0,50%
30 min.


Dezinfekce potrubních systémů proplachem
0,25%
20 min.


Oblast použití


Vhodný kplošné dezinfekci ve zdravotnictví, potravinářství iobecné praxi
Vhodný kdezinfekci potrubních systémů atrysek hydro-masážních van ve zdravotnictví abalneoprovozech
Vhodný kdezinfekci potrubních systémů vzemědělské prvovýrobě apotravinářství ( dojící zařízení, potrubí, tanky, chladící zařízení, kotle apod.)
Kompatibilní smateriály nerez, sklo, porcelán, guma, pryže aplastické hmoty
Nekompatibilní smateriály - poškozené kovové povrchy, barevné kovy, hliníkTyp přípravku

Biocidní přípravek

Doba použitelnosti

12 měsíců

Účinnost na mikroorganismy

Testovaný mikroorganismus
Testovací norma
Koncentrace
Expozice


Baktericidní
S. Aureus. P. aeruginosa, E. hirae, E. coli
EN 1276
0,25%
20 min.


EN 13697
0,25%
20 min.


EN 14561
0,50%
20 min.


EN 13727
0,50%
20 min.


Virucidní
Lactococcus Lactis bakteriofág
EN 13610
0,50%
20 min.


Adenovirus, Poliovirus
EN 14476
0,50%
30 min.


Fungicidní
C. albicans, A. niger
EN 13697
0,25%
20 min.


EN 14562
0,50%
30 min.


EN 13624
0,50%
20 min.