Inkontinence dospělí

Inkontinence u dospělých se liší svou frekvencí, závažností i příčinou vzniku. Svou roli sehrává také pohlaví, ženy trpí samovolným únikem moči vlivem těhotenství či menopauzy, u mužů je nutné hledat příčinu ve zvětšené prostatě.

V této kategorii nejsou žádné výrobky.


Lékař by tak měl zodpovědně posoudit všechny tyto faktory včetně rodinné anamnézy a odeslat pacienta na vyšetření. To zahrnuje jak poměrně jednoduché klinické testy, tak i složitější přístrojové vyšetření. Na základě výsledků poté může navrhnout optimální řešení. Důležité je, aby pacient překonal stud a inkontinenci začal řešit včas. Ačkoli se jedná o problém, který má bezesporu dopad i na psychiku člověka, rozhodně nelze inkontinenci vnímat jako stigma.

Inkontinence u dospělých má řešení. Lékař může jednak navrhnout konzervativní léčbu i chirurgickou terapii. Případně lze využít velké množství moderních pomůcek, které přinášejí řešení inkontinence a pacient s nimi může žít plnohodnotný život a věnovat se veškerým činnostem, na které byl zvyklý.