Sterilizace

Sterilizací nazýváme v lékařství proces vedoucí k usmrcení veškerých životaschopných mikroorganismů. Primárním důvodem pro sterilizaci je tedy hygiena. Sterilizační postup má celkem tři fáze a žádná z nich se nesmí zanedbat. Sterilizace sestává z přípravy, kdy se pomůcky dekontaminují, vlastní sterilizace, uložení a expedice. Obecně můžeme sterilizaci rozdělit dle způsobu provedení na fyzikální a chemickou.


V případě sterilizace je vždy nutné volit adekvátní postup tak, aby nedošlo k poškození ošetřeného materiálu.

Sterilizace se týká většiny opakovaně používaných nástrojů. U některých pomůcek je však vyloučena, zapotřebí je proto tzv. vyšší stupeň dezinfekce ve speciálním roztoku. Sterilizované předměty se dále ukládají do speciálních ochranných obalů.

U sterilizačních přístrojů je navíc nutné pravidelně kontrolovat jejich účinnost (u zařízení nových a opravených). Zároveň je nezbytné věnovat pozornost kontrolám dle potřeby a nepodceňovat případné problémy.