Dětská inkontinence

Dítě se učí ovládat vyprazdňování teprve postupně. Přibližně se ustálí tato schopnost ve věku 3 až 5 let, kdy nervová soustava dostatečně vyzraje. Řada předškolních dětí však stále ještě inkontinencí trpí, a to zejména tou močovou.

V této kategorii nejsou žádné výrobky.


Nejčastěji za tím bývá porucha dozrávání reflexů močení. Reflexy však dozrávají postupně, proto může být diagnostika i pro lékaře komplikovanější. Rozhodně by však neměla být dětská inkontinence opomíjená, také pro malého pacienta jde o velmi citlivé téma.

Je potřeba rozlišit, zda se skutečně jedná o inkontinenci, případně zda dochází k pomočování. Inkontinence je únik menšího množství moči, který nelze vůli korigovat. K pomočování dochází, jestliže dítě není schopno tento reflex ovládat, ačkoli tomu jeho věk již odpovídá.

Dále je potřeba posoudit typ inkontinence (stresová, urgentní atd.). Na nápravě problému spolupracuje řada odborníků, kromě urologa spolupracuje i neurolog, pediatr či psycholog. Ti také mohou předepsat speciální pomůcky.