Desprej NEW 500ml s rozprašovačem

Desprej NEW 500ml s rozprašovačem

169 Kč
Cena bez DPH 21%: 140 Kč
Kód výrobku: DPDMavbc88
Dostupnost: do 2-3 dnů

Popis produktu

Přípravek pro rychlou dezinfekci postřikem Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů a KAS, vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů.


Okamžitě k použití
Zaručuje rychlý dezinfekční efekt
Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
Dobrá materiálová snášenlivost
Kompatibilní s utěrkami wettask a schülke wipes


 

Oblast použití:

desprej® new je vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů ve zdravotnických zařízeních, kosmetických, pedikérských a tatoo salonech, fitness a wellness centrech (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat, jako např.:


Povrchy v blízkosti pacientů
Kontaktní plochy
Vyšetřovny
Operační stoly a okolní povrchy
Jídelní stoly a pracovní plochy


 

Návod na použití:
desprej® new se neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru. Dbejte na rovnoměrné nanesení přípravku (rozetřít utěrkou) a nechejte jej působit po dobu expozice, přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).Účinnost:

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní 

Složení:
100 g přípravku desprej® new obsahuje následující účinné látky:


45 g Ethanol
30 g Isopropanol
0,025 g Didecyldimethylammonium chloride


 

Fyzikálně-chemické vlastnosti 

Zvláštní upozornění:
Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nevdechujte aerosol. Povrchy které mají přijít do styku s potravinami je nutné po dezinfekci umýt čistou vodou. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a přímého slunečního záření. Teplota skladování: -10 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty, lakované povrchy).

Doba exspirace: 36 měsíců
Typ přípravku: Biocidní přípravek