Bacillol AF 5L

Bacillol AF 5L

1 071 Kč
Cena bez DPH 21%: 885 Kč
Kód výrobku: 030042
Dostupnost: do 2-3 dnů

Popis produktu

Bacillol AF 5L

Vlastnosti přípravku

  • nezanechává rezidua
  • bez vonných přísad
  • neobsahuje aldehydy
  • dobře smáčí povrch a rychle osychá

Složení

100 g roztoku obsahuje:
účinné látky: propan-1-ol 45,0 g, propan-2-ol 25,0 g, ethanol 4,7 g


Mikrobiologická účinnost

Baktericidní (vč. salmonely a listerie), fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV), adeno-, papova- a rota viry.

 

Oblasti použití

Bacillol® AF je vhodný pro rychlou dezinfekci povrchů odolných vůči alkoholu postřikem a otřením, především tam, kde je kromě rychlého účinku kladen i požadavek na zaschnutí bez zanechání jakýchkoliv reziduí, jako například:

  • na zdravotnické pomůcky specifikované zákonem o zdravotnických prostředcích
  • pro dezinfekci zubařských koncovek
  • v nemocnicích a zdravotnických zařízeních
  • ve velkokuchyních, v oblastech zpracování potravin

Návod k použití a dávkování

Dostatečným množstvím přípravku otřete dezinfikovaný povrch, zajistěte, aby byl celistvě pokryt.            K aplikaci přípravku Bacillol® AF z láhve 500 ml je určen univerzální pistolový rozprašovač. Množství použitého roztoku nesmí překročit 50 ml na m2. Celkové množství aplikované v místnosti nesmí převýšit 100 ml na m2 plochy místnosti. Dezinfekci je možno provádět, jen pokud v místnosti nejsou přítomny žádné hořlavé páry nebo plyny (např. benzín, éter). Pokud není možno zcela odpojit elektrické zařízení od napětí, je třeba zajistit, aby na něm nedošlo k žádnému spínání, hlavně automatickému. Horké plochy musí být dostatečně vychladlé.

Během postřiku dezinfekčním prostředkem je třeba udržovat v provozu větrání (klimatizaci).

Zvláštní upozornění: Nepoužitelné pro akrylové sklo (plexisklo) a barvy rozpustné v alkoholu. V případě citlivých ploch provést zkoušku odolnosti na nenápadném místě.

Dezinfekční přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo informační leták přípravku.

Specifikace

  • Dostupnost Nedostupné